تابع SUM

از تابع SUM برای جمع کردن مجموعه ای از اعداد یا مجموعه دامنه ای از اعداد استفاده می شود.

برای مثال:

SUM(A2:A10)

داده های موجود در سلول های A2 تا A10 را جمع می کند.

SUM(A2:A10,C2:C10)

داده های موجود در محدوده A2 تا A10 و همچنین محدوده C2 تا C10 را جمع می کند

شکل تابع

AVERAGE(number1,[number2],…)

نام جزءتوضیحات
number1 (ضروری)اولین شماره ای که میخواهید وارد کنید را بنویسید. این شماره میتواند یه عدد تنها مانند 4 ، یک نام سلول مانند B6 و یا یک محدوده مانند B2:B8 باشد.
number2-255 (اختیاری)شماره بعدی را مانند شماره اول وارد کنید. تا 255 عدد را میتوانید به همین صورت وارد نمایید.

• اجزا تابع میتوانند عدد، آرایه ای از اعداد و یا محدوده ای خاص باشند.

• این تابع در محاسبه میانگین سلول های دارای متن و سلول های خالی را محاسبه نمیکند.

 در صورتی در یکی از سلول های تعیین شده در پارامترهای تابع AVERAGE خطا وجود داشته باشه یا مقدار سلولی از نوع متن باشد تابع AVERAGE اکسل خطا خواهد داد.

 در صورتی که بخواهیم سلول های متنی که متن انها قابل تبدیل به عدد مباشند یا سلول هایی که دارای مقادیر منطقی مثل TRUE هستند نیز در میانگین لحاظ شوند میتوانیم از تابع AVERAGEA استفاده کنیم.

 اگر بخواهیم برای گرفتن میانگین اعداد شرط و یا شروط خاصی تعیین نماییم میتوانیم از تابع AVERAGEIF و یا AVERAGEIFS استفاده کنیم.

• میانگین یکی از سنجه‌های گرایش به مرکز میباشد.

سنجه‌های گرایش به مرکز (Measures of Central Tendency) عبارتند از:

میانگین (Mean)، میانه (Median) و مد (Mode)

میانگین به همه‌ی مقادیر حتی مقادیر خیلی بزرگ یا خیلی کوچک ارزش یکسانی می‌دهد در حالی که میانه، تمرکز بیشتری روی مقادیری دارد که در اواسط آرایه‌ی شامل مقادیر قرار دارند؛ بنابراین میانگین قادر است بطور کامل‌تری از داده‌ها استفاده کند. اگر چه همان‌طور که گفته‌شد میانگین می‌تواند به شدت تحت تأثیر یک یا دو مقدار خیلی بزرگ یا خیلی کوچک قرار بگیرد.

هم‌واره تنها یک مقدار برای میانه یا میانگین روی یک مجموعه از داده‌ها وجود دارد اما یک مجموعه می‌تواند بیش از یک مد داشته باشد.

در بین سنجش‌های گرایش به مرکز، مد نسبت به میانه و میانگین کاربرد کم‌تری دارد. اگر چه در برخی موارد، مد می‌تواند به‌طور قابل توجهی مفید باشد. به‌طور مثال برای یک تولیدکننده‌ی تلویزیون با اندازه‌های مختلف، دانستن این‌که میانگین اندازه تلویزیون‌های فروخته‌شده مثلاً ۳۸٫۵۴ اینچ است، کاربردی ندارد و تلویزیونی با این اندازه هم وجود ندارد. اما دانستن مد اندازه‌‌ تلویزیون‌های فروخته‌شده به او کمک می‌کند تا اندازه‌ی تلویزیون پرفروش‌ را بداند و در تولیدات آینده‌ی خود به این نکته توجه کند.

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.